Mitsuko Kuroda

Kimono of tsumugi "Senha Manki (One thousand flower petals, ten thousand plants) "

  • Textiles
  • Contact for Price

Category Textiles
Exhibition The 35th Japan Traditional Kógei Exhibition