Rei Kato

  • Textiles
  • 1973 -
Rei Kato

Membership Full member, Japan Kogei Association
4 artworks posted