Yasutaka Shimizu

  • Ceramics
  • 1947 -
Yasutaka Shimizu

Membership Full member, Japan Kogei Association
9 artworks posted