Takako Satake Kimono of cotton futsu. “Sky”

  • Textiles
  • Contact for Price

Category Textiles
Exhibition The 69th Japan Traditional Kōgei Exhibition (2022)
Awards Japan Kōgei Association New Artist Award