Mitsuko Kuroda Kimono with Kasuri "Full Bloom"

  • Textiles
  • Contact for Price

Category Textiles
Exhibition The 56th Textiles Traditional Kōgei Exhibition (2022)
Awards Incentive Award / Kyoto Shimbun Award