Sayoko Matsueda Kimono of Kurume Kasuri "Flower Wreath"

  • Textiles
  • Contact for Price

Category Textiles
Exhibition The 56th Textiles Traditional Kōgei Exhibition (2022)
Awards Nikkei Inc Award