Nobuko Katou

Kimono of Kurume Kasuri "Clear and Refreshing Autumn Skies"

  • Textiles
  • Presented in 2023
  • Contact for Price

Category Textiles
Year Presented 2023
Exhibition The 57th Textiles Traditional Kōgei Exhibition
Awards Incentive Award / Daimaru Matsuzakaya Award