REFERENCE ARTWORKS

Ceramics

Textiles

 • Egasuritsumugi kimono "Katengecchi"
 • Yuzen homongi "Ryusen"
  Teruhiko Shiozawa
 • Yuzensome obi "Marukamon"
 • Kataezome kimono "Ichihatsu"
 • Edokomon kijaku "Kikubishiiri sumikiri hirakaku"
  Yasutaka Komiya
 • Nagaitachugata kijaku "Botanmon"
 • Mokuhanzome kimono "Shiokaze"
  Tetsuo Koyama
 • Tsumugiori kimono "Kazenosasayaki"
 • Echigojofu kijaku "Konjiegasuri"
  Kiyoshi Nakajima
 • Saganishiki fukuro "Shunshin"
 • Kumihimo obijime "Taruhi"
  Hiroko Ito
 • Shisyu obi "Nekonohige"

Lacquerware

Wood and Bamboo

Metalwork

Dolls

 • "Sasurai bito" mokushin toso kimekomi
  Kinya Maeda
 • Kawanami mokucho kimekomi
  Eiko Serikawa
 • Mugen mokucho saishiki
 • "Maiko-sako" mokucho kimekomi
  Eiko Serikawa
 • Tsuioku mokucho nunobari
 • "Hanaikada-kodaijiniyosete-" mokushintoso nuno kimekomi
  Kinya Maeda
 • Kyoka mokushintoso kamibari
  Noriko Iwata
 • "Asatsuyu" harinuki kamibari
  Hiromi Oka
 • "Mimosuso" tocho saishiki
 • "Tatazumu"mokucho nunobari
 • "Gyoko"mokushin toso kimekomi
  Hironobu Kameda
 • "Tokasumi"mokushin toso hamekomi
  Hiroko Amemiya
 • "Maigonofujin"mokushin toso kamibari
  Miake Shimizu
 • "Sora"mokucho nuno saishiki
 • "Koshikata"mokucho gofun saicho
  Eiko Serikawa

Various Works

Reference: Nihon Kōgeikai Higashi Nihon Shibu (Japan Kōgei Association Eastern Branch), ed., Dentō kōgei-tte nani? – miru, shiru, tanoshimu gaido bukku (What Are Traditional Crafts? –A Guidebook to Seeing, Learning, and Enjoying). Unsodo, 2013.